DEVR-Î HÎNDÎ

a) Yedi zamanlıdır.
b) Bir Semai ve bir Sofyan'dan meydana gelir. (Bazen bir Semai ve iki Nim Sofyan vurulur.)
Birinci vuruş : DÜM 2 zamanlı - kuvvetli,
İkinci vuruş : TEK l zamanlı - yarı kuvvetli,
Üçüncü vuruş : TEK l zamanlı - zayıf
Dördüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli,
Beşinci vuruş : TE - EK 2 zamanlı - zayıftır.
c) 7/8 ve 7/4 lük değerlerde vurulur.
d) Vuruluşu:
USULLERİNİN AÇIKLAMASI..bölüm
USULLERİNİN AÇIKLAMASI..bölüm
DEVR-Î TÜRAN
a) Yedi zamanlıdır. Eskiden bu usüle Mandıra adı da verilmiştir.
b) Bir Sofyan ve bir Semai'den meydana gelmiştir.
Birinci vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli
İkinci vuruş : TE - EK 2 zamanlı - zayıf,
Üçüncü vuruş : TE- E- EK 3 zamanlı - yarı kuvvetlidir.
c) 7/16 ve 7/8 lik değerlerde vurulur.
d) Vuruluşu:
USULLERİNİN AÇIKLAMASI..bölüm
USULLERİNİN AÇIKLAMASI..bölüm
DÜYEK

a) Sekiz zamanlıdır.
b) îki Sofyan'dan meydana gelir.
Birinci vuruş : DÜM l zamanlı - yarı kuvvetli
İkinci vuruş : TE-EK 2 zamanlı - kuvvetli,
Üçüncü vuruş : TEK l zamanlı - yarı kuvvetli
Dördüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli,
Beşinci vuruş : TE-EK 2 zamanlı - zayıftır.
c) 8/8 ve 8/4 lük değerlerde vurulur. 8/4 lük mertebesi Ağır Düyek adım alır.
d) Vuruluşu:
USULLERİNİN AÇIKLAMASI..bölüm
USULLERİNİN AÇIKLAMASI..bölümMÜSEMMEN

a) Sekiz zamanlıdır. Eskiden bu usüle Katikofti de denilmiştir.
b) Bir Semai, bir Nim Sofyan ve yine bir Semai'den meydana gelir.
Birinci vuruş : DÜ-Ü-ÜM 3 zamanlı - kuvvetli,
İkinci vuruş : TE-EK 2 zamanlı - zayıf
Üçüncü vuruş : TE-E-EK 3 zamanlı - yarı kuvvetlidir.
c) 8/8 lik değerde vurulur.
d) Vuruluşu:
USULLERİNİN AÇIKLAMASI..bölümAKSAK

a) Dokuz zamanlıdır.
b) Bir Sofyan ve bir Türk Aksağından meydana gelir.
Birinci vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli
İkinci vuruş : TE l zamanlı - yarı kuvvetli
Üçüncü vuruş : KE l zamanlı - zayıf
Dördüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli,
Beşinci vuruş : TE-EK 2 zamanlı - yarı kuvvetli
Altıncı vuruş : TEK l zamanlı - zayıftır.
c) 9/8 ve 9/4 lük değerlerde vurulur.
d) Vuruluşu:
[color="DarkRed"] USULLERİNİN AÇIKLAMASI..bölüm
USULLERİNİN AÇIKLAMASI..bölüm