EVFER

a) Dokuz zamanlıdır.
b) Bir Sofyan, bir Semai ve bir Nün Sofyan'dan meydana gelir.
Birinci vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli/
İkinci vuruş : TE l zamanlı - yarı kuvvetli/
Üçüncü vuruş : KE l zamanlı - zayıf/
Dördüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli/
Beşinci vuruş : TEK l zamanlı - zayıf/
Altıncı vuruş : TE-EK 2 zamanlı - yarı kuvvetlidir.
c) 9/8 ve 9/4 lük değerlerde vurulur


USULLERİNİN AÇIKLAMASI..bölüm

9/4 lük değer Ağır Evfer adım alır. Mevlevi Ayinlerinin İkinci selamları bu usulle bestelendiginden Mevlevi Evferi de denilir.


OYNAK

a) Dokuz zamanlıdır.
b) Bir Semai ve üç Nim Sofyan'dan meydana gelir.
Birinci vuruş : DÜM l zamanlı-kuvvetli
İkinci vuruş : TEK l zamanlı - yarı kuvvetli
Üçüncü vuruş : TEK l zamanlı - zayıf
Dördüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli
Beşinci vuruş : TE-EK 2 zamanlı - yarı kuvvetli
Altıncı vuruş : TE-EK 2 zamanlı - zayıftır.
c) 9/8 lik değerde vurulur.
d) Vuruluşu:


USULLERİNİN AÇIKLAMASI..bölümRAKS AKSAĞI


a) Dokuz zamanlıdır.
b) Bir Türk Aksağı ve bir Sofyan'dan meydana gelir.
Birinci vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli,
İkinci vuruş : TE-E-EK 3 zamanlı - yarı kuvvetli,
Üçüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli,
Dördüncü vuruş : TE-EK 2 zamanlı - zayıftır.
c) 9/8 lik değerde vurulur.
d) Vuruluşu:


USULLERİNİN AÇIKLAMASI..bölümCURCUNA


a) On zamanlıdır.
b) iki Türk Aksağmm birleşmesinden meydana gelir.
Birinci vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli,
İkinci vuruş : TE l zamanlı -zayıf,
Üçüncü vuruş : KA-A 2 zamanlı - yarı kuvvetli,
Dördüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli,
Beşinci vuruş : TE-EK 2 zamanlı - yarı kuvvetli,
Altıncı vuruş : TEK l zamanlı - zayıftır.
c) 10/16 lık değerde vurulur.
d) Vuruluşu:


USULLERİNİN AÇIKLAMASI..bölüm
USULLERİNİN AÇIKLAMASI..bölüm


AKSAK SEMÂÎ

a) On zamanlıdır.
b) iki Türk Aksağmın birleşmesinden meydana gelir.
Birinci vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli
İkinci vuruş : TE l zamanlı - zayıf,
Üçüncü vuruş : KA-A 2 zamanlı - yarı kuvvetli
Dördüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli,
Beşinci vuruş : TE-EK 2 zamanlı - yarı kuvvetli
Altıncı vuruş : TEK l zamanlı - zayıftır.
c) 10/8 ve 10/4 lük değerlerde vurulur. 10/8 lik değer Aksak Semai, 10/4 lük değer ise Ağır Aksak Semai adını alır.
d) Vuruluşu:


USULLERİNİN AÇIKLAMASI..bölüm
USULLERİNİN AÇIKLAMASI..bölüm

Bu usul en çok Saz semailerinde kullanılmıştır.LENK FAHTE


a) On zamanlıdır.
b) Bir Yürük Semai ve bir Sofyan'dan meydana gelir.
Birinci vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - yarı kuvvetli,
İkinci vuruş : TE-E-EK 3 zamanlı - kuvvetli,
Üçüncü vuruş : DÜM l zamanlı - zayıf,
Dördüncü vuruş : TE-EK 2 zamanlı - kuvvetli,
Beşinci vuruş : TE l zamanlı - yarı kuvvetli,
Altıncı vuruş : KE l zamanlı - zayıftır.
c) 10/4 değerde vurulur.
d) Vuruluşu:


USULLERİNİN AÇIKLAMASI..bölüm

Lenk Fahte usülünde önce 6/4 lük vuruş : yazılır ve yukarıdan aşağıya noktalı ölçü çizgisi çekilir.Sonra kalan 4/4 lük yazılarak usul tamamlanır ve tek çizgi ile ölçü kapatılır.