Safiyüddîn'in Kitabü'l-Edvâr'ından Nevrûz Remel Beste

*Ebced Notasi*


Yukarıda örneği sunulan notalar, Ortaçağ Türk müzikologlarının kullandıkları Ebced notasıdır. Ebced notasında her harf veya harf gurubu, bir sese karşılık gelmektedir. Seslerin uzatılma kıymetleri ise harflerin altına konulan rakamlarla gösterilir.


Klâsik Ebced adı verilen bu sistemde sesleri gösteren harfler aşağıdaki gibidir

*Ebced Notasi*

Klasik ebcet notası dışında, diğer bestekarlarda farklı ebcet notaları kullanmışlardır.

Oluşumun temellerinin atıldığı bu dönem, 14. yüzyıl sonlarına kadar devam etmiştir