Süreyyâ


Klasik Türk müziğinin Batılı anlayışla yeniden işlenmesi yolunda yaptığı çalışmalarla tanınan besteci ve eğitimci Mûsa Süreyyâ, 1884 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İlk müzik derslerini ünlü bir besteci ve girift virtüozu olan babası Giriftzen Asım Bey' den aldı. Ortaöğrenimini tamamladıktan sonr müzik öğrenimi görmek üzere devlet bursuyla Almanya'ya gönderildi.

1910 - 1915 yılları arasında Berlin Kraliyet Akademisi ve Stern Konservatuvarı'nda öğrenim gördü. Yurda dönüşte Darülelhan'ın (İstanbul Belediye Konservatuarı) başına atandı. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1931' de sağlık nedeniyle Darülelhan' dan ayrıldı.

Türk ve Batı müziğini iyi bilen Musa süreyya Bey, her alanda da besteler yaptı. Batılı anlayışla sesli marşlar, lidler, etütler ve çocuk şarkıları besteledi. Bunların en ünlüsü Mülkiye Marşı'dır.

Mûsa Süreyyâ, 2 Aralık 1932 tarihinde, İstanbul'da vefat etmiştir.