Erkutun


1906 yılında Amasya'da dünyaya gelen Nihâl Erkutun, ilk musiki derslerini ağabeyi bestekâr Musa Süreyya Bey'den aldı.

Darülelhan'ın piyano hocalarından Mösyö Hege'den uzun yıllar piyano dersleri aldı.

Bir süre İstanbul Radyosu'nda "İnci Hanım" adıyla şarkılar söyledi. Tanbur da çalmış ve 30'dan fazla beste yapmıştır.

1942 yılında Ankara Radyosu'na piyanist olarak girdi. 30 yıl çalıştıktan sonra 1971 yılında emekli oldu ve 4 Haziran 1989 tarihinde vefat etti.