08 / 02 / 1934 tarihinde Adana ' nın Döşeme Mahallesi 'nde doğdu.Ziya Gökalp İlkokulu ' da okudu.
Dayısı Ahmet Sabri Gergin ' nin teşvikiyle musikiye başladığında daha henüz 10 yaşındaydı.

1951 yılında " cümbüş " le tanıştı ve Selim Cümbüş 'ten dersler aldı.Zeki Duygulu ' dan usül dersleri aldı.
Hüseyin İleri , Mahmut Soyaslan , Ecz. Mahmut Akan aldığı derslerle musiki bilgisini ilerletti.Toktay sökmen ' den
faydalandı.

1987 yılında Erdoğan Özdiker ' in kendisine hediye ettiği " ud " ile ud çalmaya başladı. Erdoğan Özdiker , Işıl
Saka ve Uğur Türe yönetimindeki konserlerde hanende ve sazende olarak görevler aldı.Kemani Galip Ongül '
ün korosunda yer aldı.

Bestelediği eserleri Ekrem Güyer ve Kemani Vedia Tunçtekin ' nin eleştrilerine sunan Özügergin , onların
Ankara ' ya gelip Radyoevi imtahanlarına girmesini tekliflerini o zamanki ekonomik zorluklardan dolayı
geri çevirmek zorunda kalmış.

Erkan , mustafa ve Ela adında üç çocuğu olan Özügergin halen Seyhan Musiki Derneğinde amatörce musikiye
hizmet etmektedir.
25 bestesi vardır.