Faruk Ârifî Emhaz 1904 yılında İstanbulun Vefa semtinde doğdu. Ünlü musikişinaslarımızdan Ahmed Bey'in oğludur.

Vefa Lisesi'ni bitirdikten sonra Maliye Meslek Okulu'ndan mezun oldu. Uzun yıllar İstanbul sağlık Müdürlüğünde çalıştı. Ankara' da kurulan anadolu Musiki Cemiyeti'ne kanun öğretmeliğine getirildi.

Mûsikî çalışmalarına on yedi yaşında iken Rauf Yekta Bey, İsmail Hakki Bey, Kazım Uz ve neyzen Emin (Yazıcı) Efendi'den ders alarak başladı. Tanbûrî Fâize Hanımdan da yararlanmıştır.

Tanbûrî İzzet Bey, Neyzen Ekrem ve Haldun Menemencioğlu ile Bursa'da bir mûsikî cemiyeti kurdu. Çok öğrenci yetiştirmiştir. şarkı bestekarıdır.