Nurettin Selçuk

1899 yılında istanbul da doğdu. Çocuk yaşlarından itibaren sesinin güzelliğiyle dikkat çekmeye başladı. 1915 yılında Dârül- Feyz-i Mûsikî Cemiyetine, 1917 de Dârül-Elhân a girdi. Burada Zekâîzâde Hâfız Ahmed Ersoy un öğrencisi oldu.

1918 yılında Ziraat tahsil etmek üzere Macaristana gittiyse de kısa bir süre sonra geri döndü. Çünkü kendisi için mûsikîden başka hiç bir meslek düşünemiyordu.Ali Rifat Çağatay, Leon Hancıyan, Kemâl Niyâzi Seyhun, Lâika Karabey, Enîse Can, Nezahât, Zâhide ve Ûdi Hayriye Hanımlar ile beraber şark Mûsikî Cemiyeti ni kurdu. Kısa bir süre sonra Mes ud Cemil ve Refik Fersan ın da katıldığı icrâ heyeti ile muhteşem konserler verdi.1923 yılında teğmen rütbesiyle Müzika-i Hümâyun a girdi.

Cumhuriyetin ilânından hemen sonra Ankara da kurulan Riyâset-i Cumhur ince Saz Heyeti nde de aynı rütbeyle yer aldı.1926 yılında bu heyetten ayrılarak istanbul a döndü. Sahibinin Sesi plâk firmasına yüzlerce plâk yaptı. Böylece olağanüstü güzel sesi, ve emsâlsiz üslûbunu geniş kitlelere duyurdu.

Okuyuşunda geleneğe sıkı sıkı bağlılığın yanında bilhassa gazel okuma üslûbunda olağanüstü yenilikler yaratmıştır.1927 yılında Parise giderek, şan ve piyano dersleri aldı. Yurda dönünce Mes ud Cemil, Rûşen Ferit Kam, Artaki candan ve Nubar Tekyay gibi seçkin saz sanatçıları eşliğinde Türk Mûsikîsi nin ilk Avrupaî solo konserlerini verdi. Bu konserlerde eserleri ayakta ve frakla icrâ ederek, günümüz solo anlayışının temellerini atmıştır.

Aynı dönemde pek çok Mısır ve Türk filminin müziklerini yapmış, Allah ın Cenneti, Kahveci Güzeli, Sâdullah Ağa gibi filmlerde başrol oynamıştır.istanbul Konservatuarı icrâ Heyeti şefi ve solisti olarak yurtiçi ve dışında yüzlerce konser vermiş, birçok sanatçının yetişmesini sağlamıştır.

Çeşitli formlarda bestelediği her biri birbirinden değerli 100 ü aşkın eseriyle büyük bir bestekâr ve son yüzyılın kendinden sonrakilere de örnek olmuşen büyük ses icrâcısıdır.Münir Nureddin selçuk 27 Nisan 1981 de aramızdan ayrıldı.