YAŞAMI
Emin Ongan, 1 Eylül 1906 yılında Edirne’de doğdu.
Babası Cerrah Kolağası Ahmed Bey ve annesi Çaplıoğulları’ndan Zehra Hanım’dır

Ailesi Balkan Savaşı’ndan sonra İstanbul’a gelerek Üsküdar’a yerleşti. İlköğrenimini
Ravza-i Terakki Mektebi’nde tamamladı. Ortaokulu ve liseyi Edirne Sultanisi'nde okudu.
Daha sonra tekrar İstanbul’a gelerek Üsküdar’a yerleştiler.

1936 yılında Tekel Tütün Genel Müdürlüğü Muhasebe Tetkik bölümünde memurluğa başladı.
1951 yılında Tekel Muhasebe Tetkik Kısım Amiri olarak emekli oldu.

1930 yılında öğretmen Perihan Ongan ile evlendi. Tanju adında bir oğlu oldu.

2 Şubat 1985 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Üsküdar Doğancılar Câmii’nde
kılınan namazdan sonra 4 Şubat 1985 tarihinde Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SANAT HAYATI

Henüz 12 yaşında iken ağabeyi Nedim Ongan’ın kemanını gizlice alarak çalmasıyla
musiki hayatı başladı.Ailesinden gizli olarak keman çalmayı devam ettirdi. Ailesi duyunca
ilk olarak izin vermediler. Fakat daha sonra Ongan'nın israrını gören aile rıza gösterdi

1925 yılında Anadolu Spor Külübü'nde Mildan-zade Niyazi Bey'in talebesi olan Tamburi
Süreyya Bey'in yönettiği musiki topluluğuna iştirak etti. Bu toplulukta sadece Darül-fünun
öğrencileri bulunuyordu. Bitmap


Emin Ongan, ailesinin İstanbul Üsküdar’a yerleşmesi sonucu 1927 yılında o zamanki adı Dar-ül Feyz-I Musiki Cemiyeti olan Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne ilk musiki derslerini Mızıkalı Celâl Bey’den aldı. Bestekâr Ziya Bey’den makam, usul ve repertuar öğrendi. Hanende Arap Cemal ve Edip Nazım Bey ile çalıştı.

1928 yılında Üsküdar'daki İnşirah Bahçesi'nde sahneye çıktı. Sarayburnu ve Mulen Ruj gazinoların bir süre çalıştı. Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti Korosunu idare ederken

1945,te İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde koro yöneticiliği ve keman
sanatkârı olarak çalışmaya başladı. İstanbul Radyosunda uzun yıllar görev yaptı.
Son olarak İ.T.Ü. Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1 Eylül 1951 tarihinde saz sanatkârı olarak İstanbul radyosu’nda çalışmaya başladı.

Emin Ongan’ın hayatının en büyük kısmı bugün onun ismini almış olan Üsküdar
Musiki Cemiyeti’nde geçmiştir. 50 yılı aşan bu çalışmaları sonucu başkanı ve hocası
olduğu cemiyet onun en büyük eseridir.

19 Ekim 1987 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin genel kurul toplantısında cemiyetin
ismi " Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti " olarak değiştirilerek ismi ölümsüzleştirildi.

Emin Ongan, yüzyılımızın Türk Musikisi bestekârları arasında önemli bir yeri vardır. .
Eserlerinde geleneksel şarkı bestekârlığının kurallarına bağlı oluşu ile dikkati çeker.
Makamlarımızın seyir ve karakterini belirtmesi yönünden kusursuz gibidir. Bilinen
eserleri üç saz semaisi ile doksan kadar şarkıdan ibarettir.