hayatı


1 Mart 1925 yılında Anka ra'da dünya ya gelen Ferit Sıdal'ın annesi Mehlika Hanım, babası Ankara Hâkimlerinden İhsan Bey'dir. Maarif İlkokulundan sonra, orta ve lise öğrenimini Gazi Lisesi'nde tamamlamıştır.
Türk Musıkîsi ile ilişkisi, ortaokul yılların da tanbur sazına duyduğu yakınlıkla başlamıştır. Musıkîmizin dahi sanatkârlarından Tanburi Cemil Bey'in talebesi eczacı Tevfik Bey'le bir yıla yakın tanbur çalışmış, daha sonra da bu çalışmalarını Türk Musıkîsinin bir başka ünlü Tanburisi İzzettin Ökte'yle sürdürmüştür. Bu arada bestekâr Şekerci Cemil Bey'in oğlu Nurettin Cemil Bey'le repertuvar, uzun sayılabilecek bir süre de, Şerif İçli'yle nota ve repertuvar çalışmıştır. Devlet Konservatuvarı nazariyat hocası Ahmet Muhtar Ataman'dan da Türk ve Batı Müziği nazariyatı konusunda yararlanmıştır.


Lise öğreniminden sonra bankacı olarak çahşan Ferit Sıdal, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'nın 1972 yılında kuruluşuyla, adı geçen Dairenin Türk Sanat Müziği Müdürlüğü görevine atanmış, on üç yıl bu görevi sürdürmüştür.


1950 yılında Ankara Radyosu'na tanbur sanatçısı olarak giren Ferit Sıdal, aynı yıl içerisinde Müzeyyen Hanımla hayatını birleştirmiştir. İhsan ve İlham adında iki oğlu, Melis ve Buse adında da iki torunu vardır.


Ankara Radyosu'ndaki tanbur sanatçılığının yanı sıra, 1956 yılından bu yana; Kadınlar, Erkekler Topluluğu ve Klâ*** Koro gibi topluluklarda şeflik yapmıştır.


Stajyer radyo sanatçılarına Türk Musıkî ; nazariyatı derslerinde hocalık yapan Ferit Sıdal bir süre de Kültür Bakanlığı Ankara DevIet Klâ*** Türk Müziği Korosu'nun nazariyat derslerine girmiştir.


Ferit Sıdal'ın bestekârlık sahasındaki çalışmaları 1951 yılında başlamış olup, ilk eseri Şehnâz Makamında bir saz semaisidir. O günden bu yana yüzün üzerinde saz ve söz eseri bestelemiştir.
1990 yılında TRT'den emekli olan sanatçıya, 1998 yılında Devlet Sanatçısı ünvanı verilmiştir. TRT'nin bastırmış olduğu "Türk Müziği Nazariyatı" kitabını hazırlamış olan Ferit Sıdal, halen Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği İcra Denetleme Kurulu ile Müzik Dairesi Başkanlığı Araştırma Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Geçmiş yıllarda plağa okunmuş, ancak notası olmayan dörtyüzün üzerinde eseri notaya alarak TRT Türk Sanat Müziği repertuvarına kazandırmıştır.