İsmâil Nebioğlu1893 yılında İstanbul'un Teşvikiye semtinde doğdu.


Hacı Mehmed Nebil Bey'le Fatma Melek Hanım'ın oğludur.


Kabataş Lisesi ve Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Birinci Cihan Harbinde Kafkas ve Çanakkale cephelerinde bölük kumandanı olarak çarpıştı.


Keşan'da düşman topçu ateşinden gözleri zarar gördü ve bir zaman sonra kör oldu. Bir müddet okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra, annesinin çaldığı ud sazına merak salarak bu sazı öğrendi ve Türk musikisi ile ilgilenmeye başladı.


Ûdî âfet Bey, Tanbûrî Cemil Bey ve İsmâil Hakkı Bey'den istifâdeler sağladı. Beş yüzden fazla eser bestelediği bilinen bestekârın günümüze otuz sekiz eseri gelmiştir. 20 Şubat 1965 tarihinde vefat etmiştir. Kaynak: devletkorosu.comBeklerim her gün bu sâhillerde mahzûn böyle ben
Doğru gitsem yollar komaz

eserlerindendir.