Kamuran Yarkın hayatıSanatçı bestekâr Kâmuran Yarkın, 28 Ocak 1938’de İstanbul Fatih’te Horhor’da doğdu.


Babası Yanbolu Beylerbeyi İbrahim Bey’in oğlu Şükrü Bey, annesi Miralay Cemal Bey’in kızı Fahriye Hanım’dır.


Sanatçı, babasını beş aylıkken kaybetti, annesi onu sanatkâr ihtimamıyla ud ezgileri eşliğinde büyüttü.


1945’ ten itibaren Şuayb Erkutlu’dan ders almaya başladı.


1951’ de orduya intisap eden sanatçı, 1954 – 1957 arasında Albay Süleyman Bey’den ve Binbaşı İlhan Bey’den tanbur dersleri aldı.


İlk bestesini 1951’de yaptı. 1962’den sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne giren sanatçı, Kumkapı Nişancı’da Sanatkâr Âgah Dede’ den nazariyat ve geçki dersleri almaya başladı.


1957 yılında Güngör Hanım’la evlendi. Sanatkârın üç oğlundan Ferda Bey kemancıdır;


Fahrettin Bey radyoda, Ferruh Bey ise, Kültür Bakanlığı Türk Müziği Solistleri kadrosunda sanat icra etmektedir. Kaynak: kultursanat.orgbazı eserleri


Ayrılık rüzgârı gönlüme doluyor
Sen kimseyi sevemezsin sevmeyeceksin
Kamuran Yarkın hayatı