Kapancı HayatıSelanik eşraflarından Ahmet Kapancı'nın oğlu olan Fâiz Kapancı, 1871 yılında Selanik'te dünyaya geldi.

Piyano ve batı musikisi dersleri aldıktan sonra Selanikli Ahmet Efendi'den Ud dersleri aldı ve ud çalmasını öğrendi. Udi Nevres Bey ile yakın arkadaşlık kurdu ve ondan faydalandı.


İlk bestesi 18 yaşında yaptığı "Beyaz şemsiyeli"
şarkısıdır. Batı musikisinden etkilenerek musikimize uygulamak için çaba harcadı. Bunun ilk örneği Tevfik Fikret'in "Terane" isimli manzumesi üzerine yaptığı bestedir. Daha sonra uşşak makamı'ında bestelediği "Hayali çıkmıyor bir dem gözümden " şarkısı da başka bir örneğidir.


Bestelerinin önemli bir kısmının güftesi kendine aittir. Çok eser bestelemesine rağmen bilenen eserleri fazla değildir. Daha çok saz semaisi üzerine beste yapmayı tercih etmiştir. Uşşak makamı'ndaki "Bu sabah bağda erken" ve Nihavent makamındaki "Gel güzelim Çamlıca'ya bu gece" isimli eserleri en çok bilinen besteleridir.
Rast Saz Semaisi, hüzzam peşrevi, hüzzam saz semaisi, hicazkâr saz semaisi, nihavent saz semaisi ve bestenigar saz semaisi bilinen saz eserleridir.


21 Aralık 1950 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini yumdu ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.