daldık gonce-ı handânı notası
daldık gonce-ı handânı notası