Adınız Neydi
Adınız neydi, düşmanınız kimdi bilemeden yenildiniz
Suçunuz neydi
Ateşlere uçan pervaneler gibi tükendiniz
Gözünüzdeydi
Çizgi çizgi olmuş zaman da kazınmış gibi sanki
Yüzünüzdeydi
Yaşanmışlığın en acısına mahkûm edildiniz

Hani bazen , insanlık yenilir
Gün batımı kadar aşikar bir bakış kadar yakın
Hayatlar biter
Damla damla yaşlar düşer çaresizce gözlerinden