TENOR SAKSOFON


saksofon
Alm., Tenor Saxophon
Fr., Tenor Saxophone
İng., Tenor Saxophone
İta., Tenor Saxophono
Yapıldığı ses : Si b


Uzunluğu : 81 cm. Tek kamışlı soluklu bir çalgıdır.
Notası, ikinci çizgi Sol açkısı ile yazılır
Diyapazona göre duyuluşu, bir büyük dokuzlu aşağıdandır.
Solo ve eşlik görevi verilir.
Armoni Muzikalarında, bir partisi bulunur.
Ses rengi, dolgun ve sevdalıdır.


Ses dizisi genişliği : Alto Saksofonun aynıdır.


saksofon


a. Kalın bölüm b. Orta bölüm c. İnce bölüm
d. Kusurlu sesler (zorunlu olmadıkça kullanmamalıdır)
Bu çalgının yapımı, dizge oluşumu ve tutuş özellikleri, Saksofonlar konusunun başında verilen genel bilgilerde belirtildiği gibidir.

Ses genişliğindeki ince bölüm seslerinin son üçü Klarnetler veya Alto Saksofonlarla birlikte çalındığı zaman kullanılır. Armoni Muzikalarında Orkestranın telli Altolarının yerini tutar. Bazen ince bölümdeki Şan veya Viyolonsel eşlikleri aynı biçimde, Tenor Saksofona da verilir. Partisi çoklukla Bas ve Alto Klarnetlerin beraberliğinde yazılır. En az iki çalıcısı olmalıdır. Eşlik görevleri dışında, bu çalgı; Klarnetlerle, diğer Saksofonlarla, Si b Bariton (saxhorn), Basson ve Kornolarla birleştirildiği zaman, solo görevler verilir. Genellikle bir eşlik çalgısıdır.

Orkestradaki Viyolonsel soloları da bu çalgıya, güvenle verilebilir. Bazen iyi bir etki elde etmek için, Basson partilerini katlamakta kullanılır. Mi b Alto saksofona göre, daha dolgun bir sesi vardır. Kontrşan (karşı ezgi) da kullanıldığı gibi, gerek sesinin dolgunluğu ve gerek çabuk nota çalabilme yeteneğinden dolayı, solo çalgı olarak da kullanılır.

Bariton ve Alto Saksofon, Bas Klarnetler eşliğinde, Orkestranın Viyolonsellerini benzetide başarı ile kullanılabilir.