doldur doldur
Aman saki canım saki

Doldur doldur da ver

Neş'em de var bir terakki yaşa

Doldur doldur da ver


Bir busecik başın için

Koklat koklat da ver

Bugün bana bayram düğün yaşa

Doldur doldur da ver


Beste : Ahmet Râsim
Güfte : Ahmet Râsim
Makam : Uşşak
Usûl : Aksak