Âşıkından bıktın

Âşıkından sen nasıl bıktın, neden ettin telâş

Sızlıyor kalbim, gözümden dinmiyor bir lâhza yaş

Durmuyor hiç ızdırabım, bağrıma bassam da taş

Sızlıyor kalbim, gözümden dinmiyor bir lâhza yaşBeste : Nasibin Mehmet Yürü
Güfte : Ahmet Refik Altınay
Makam : Uşşak
Usûl : Curcuna
Ud taksimi : Selâhattin Erköse
Söyleyen
: Fasl-ı şâhâne