çapkın elinde oyuncak


Bir çapkın elinde oyuncak oldum

Hazâna ermeyen bahârdım soldum

Vefâsız bir kalbe aşk olup doldum

Hazâna ermeyen bahârdım soldumBeste : Yesâri Asım Arsoy
Güfte : Yesâri Asım Arsoy
Makam : Uşşak
Usûl : Düyek
Söyleyen
: Umut Akyürek