sevdikce gönlüm
Canım gibi sevdikce seni gönlüm ey afet

Göstermedin aslâ bana bir rûy-i muhabbet

Bunca emeğim mahv-ü hebâ oldu nihâyet

Sen sağ olasın sevdiceğim ben de selâmet
Beste : Şevki Bey
Güfte : Mehmet Sâdi Bey
Makam : Uşşak
Usûl : Aksak