Derdimi anlatırdım geceler
Derdimi anlatırdım ıssız geceler aya

Ne kadar acı çektim günleri saya saya

Senin çün yanan kalbim, şimdi sönmüş bir kaya

Ne kadar acı çektim günleri saya saya
Beste : Tahsin Karakuş
Güfte : Hüsnü Kayıran
Makam : Uşşak
Usûl : Curcuna
Söyleyen : Mustafa Öztürk