melâmet hırkasını kendim geydim eğnimeBen melâmet hırkasını kendim geydim eğnime
Ar û namus şişesini taşa çaldım kime ne
Âh haydar haydar taşa çaldım kime neGâh giderim medreseye, ders okurum Hâk için
Gâh giderim meyhâneye, dem çekerim aşk için
Âh haydar haydar dem çekerim aşk içinGâh çıkarım gökyüzüne, seyrederim âlemi
Gâh inerim yeryüzüne, seyreder âlem beni
Âh haydar haydar seyreder âlem beniNesimi'ye sormuşlar yârin ile hoş musun
Hoş olayım olmayayım o yâr benim kime ne
Âh haydar haydar o yâr benim kime neBeste: BilinmiyorGüfte: Kul Nesimî


Beste bilinmiyor
Güfte Kul Nesimi
Makam Uşşak