Dereler çağlar
Dereler çağlar oldu
Gözlerim ağlar oldu
Bir yâre gönül verdim
Meskenim dağlar olduYaktın yandırdın beni
Çapkın aldattın beniAğlarım yandığıma
Yanarım kandığıma
Dağlar taşlar dayanmaz
Benim dayandığımaYaktın yandırdın beni
Çapkın aldattın beniAyrılık yeter oldu
Hâlim çok beter oldu
Vefâsızın hayâli
Gözümde tüter olduYaktın yandırdın beni
Çapkın aldattın beni

Beste Zeki Duygulu
makam uşşak
usul sofyan