Gönlüme güneşimGönlüme gir doğ güneşim
Kalbimi yak aşk ateşim
Kimsesizim yoktur eşim
Yandı hayat, söndü emelKoyda yanan bir ışığım
Bir kuruyan sarmaşığım
Kalbe akan hıçkırığım
Yandı hayat, söndü emelIçtim elem ırmağını
Geçtim o sevda bağını
Koklamadım zambağını
Yandı hayat, söndü emel

beste Yılmaz Yüksel
güfte Ahmet armutlu
makam uşşak
usul semai