Or700’de Bulunmayan Özelikler :

Komple SET yüklenmemektedir.
Diğer klavyelere nazaran tüm datalar (ritim, tekses(Vce), grup ses(Registration), multi pad, koma bankları, sistem ayar dosyaları, efekt dosyaları) ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olarak Or700’e yüklenilebilir ve herhangi bir dosyanın eksikliğinde (registration için Vce dosyası) o dosya yüklenmediği için problem teşkil etmez.


MP3 Okumamaktadır.
Or700 donanım olarak Mp3 formatlı dosyaları oynatmaya imkân vermemektedir. Bu konuda çalışmalar Türkiye içerisinde sürmektedir. Ses dosyası oynatan Yamaha modelleri S900 ve üzeri modellerdir. Bu modeller de Mp3 formatı değil, Wave formatını oynatmaktadır.

Sampling/Sample Sound Yükleme Yoktur.
Or700’ün ses örneklemeleri fabrikasyon olarak ROM içerisinde muhafaza edilmektedir. Bu Rom hafızaya hiçbir şekilde veri alışverişi sağlanmamaktadır. Sonradan hiçbir şekilde, hiçbir son kullanıcı bu cihaza dışarıdan örneklenmiş bir ses yükleyemez. İçeriği değiştirmek=ROM hafızayı donanım ve yazılım ile kökten değiştirmek demektir ki, bunu da Sayın Can BAŞAR bizlere TR çipleri ile zaten sunmuştur. Bu yüzden hiç kimse Or700e Wav, ksf, sf2, aiff vs… ses dosyaları okutmaya çalışmasın çünkü mümkün değil…


Drum Kit Dizilimi Yapılmamaktadır.
Kullanılan ritimlerin iskeletini oluşturan vurmalı enstrümanların dizilişi ve perküsyon/davul içeriği ritim yazan/oluşturan insanlar arasında, alışkanlık ya da zevk farklılıkları gösterebilir. Bu diziliş ve içeriğin Or700de modifiye edilememesi genel olarak bir kısıtlama olarak görülebilir. Fakat internet ortamından indirdiğiniz ya da piyasadan elde ettiğiniz farklı farklı insanların ritim dosyalarının, drumkit dosyalarını da zoraki olarak yüklemeniz gerektiğini ve bu dosyaları kaybettiğinizde/sildiğinizde yahut temin edemediğinizde yerine farklı bir drumkit dosyası oturtmaya çalışıp ta oturtamayıp ziller düdükler duyduğunuzdaki sıkıntıdaki kısıtlamadan daha iyidir.


Dışarıdan Mikrofon/Elektro Saz vs... Bağlanmamaktadır.
Or700’de harici olarak AUX girişi bulunmaktadır. Bu giriş tamamen flat olup, girişteki sinyale içeriden efekt verilmeksizin sadece amfi katına ulaşıp sesin yükseltilip orgun hoparlörlerinden duyulması sağlanmaktadır. Bu girişe Mp3 player, dizüstü bilgisayarı, cep telefonu kulaklık çıkışı vb… cihazlar bağlayabilirsiniz. Eğer illâ ki bir mikrofon ya da Elektro saz/gitar/keman/klarnet bağlamak isterseniz araya mutlaka bir prosesör (zoom, pandora, mikser) bağlamalısınız ve bu prosesörün çıkış seviyesinin orgunuzun girişine zarar vermemesini sağlayacak şekilde ayarlamalısınız.


Or700’ün Tanıdığı Dosyalar, Formatları ve Bu Dosyaları Oluşturmak:

Vce (Tek Ses) Formatı:
Or700 üzerinde bulunan herhangi bir ses kaynağının Voice Set menüsünden gerekli efektlendirmelerden geçirerek kaydedildiğinde karşımıza çıkan dosya formatıdır ve klavyemiz üzerinde voice bölümünde User kategorisinde saklanmaktadır. Vce dosyası ses dosyası değil, sadece bir adresleme dosyasıdır. Basit bir şekilde anlatacak olursak aşağıdaki örneği verebiliriz.


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]


Or700’de Tek Ses Oluşturmak ve Voice Set Menüsü:
Orgunuzun sağ panelinden herhangi bir ses kategorisi ve sesi seçiniz. Karşımıza çıkan sayfada ‘6’ tuşuna basarak Voice Set menüsüne giriniz.


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]


a) Common: Editlemek istediğiniz sesin seviyesi (Volume), tuş hassasiyeti (touch sense),Oktav değeri (Part Octave), klavyede aynı anda basılacak ses sayısı (mono/poly) ve mono olma durumda notadan notaya geçişteki zaman gecikme parametresi (Portamento Time) bulunmaktadır.[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]


b) Controller: Bu sekme, içerisinde modülasyon tekerleğini programlayacak parametreleri barındırır. Bu tekerlek, yapılan parametre değişikliklerine göre sese filtreleme ve/veya vibrasyon (titretme/dalgalandırma) özelikleri katar. Controller sekmesindeki ayar (parametre) öğeleri şunlardır.
i) Filter ve Amplitude: Controller parametrelerinin modülasyon tekerleği ile ön plana çıkarılması ya da arka plana itilmesini sağlayan ayar kısmıdır (amplitude). Frekans değişimi ise sound sekmesindeki filter seviyesine bağlıdır(Bkz :sound/filter).
ii) LFO PMod, Fmod, Amod ise modülasyon tekerleğine atanacak, sese vibrasyon efektini etkilemesini sağlayacak bir takım ayarları barındırır.

c) Sound: İçerisinde ses rengi ve frekans ayarları(filter), klavyede sesin özelikleri (EG) ve yine klavyede sese vibrasyon özeliği katacak ayarlar bulunur.
i) Filter: Bright ve Harmonic Content ayarları bulunur. Bu ayarlar 64/-64 değerlerini alır. Sesi parlaklığı/matlığı ve frekans kesmesi görevlerini üstlenirler. Genellikle synth ve pad seslerinde gözle görülür derecede farklı tonlar üretebilirsiniz.


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]


İİ) EG: Klavyede çalış şekline ve seslerin karakterine göre ayarlanılan bölümdür.
Attack: Klavyede tuşa ilk bastığımızda sesin, belirtilen değere göre minimum seviyeden maksimum seviyeye kadar gelme sürecidir. Örnek olarak telli bir enstruman sesinin atack değerini 0’dan yukarı bir seviyeye aldığınızda o gitarın pena ya da tırnak sesinin kaybolup sanki keman vari bir sesmiş gibi duymaya başlarsınız.
Decay: Klavyede tuşa bastığımız sürece sesin, devam etmesi ya da sona ermesi zamanını ayarladığımız bölümdür. Örnek : Yine telli bir enstrümanın Decay parametresini 0’dan yukarı bir seviyeye aldığınızda ve tuşa basılı tuttuğunuz sürece sesin, sanki bir yaylı ya da nefesli bir enstrümanmış gibi uzayıp gittiğini göreceksiniz.
Relase: Klavyede tuştan parmağınızı çektikten sonra sesin uzayıp gitme seviyesidir. Bu değeri 0’dan yukarı bir seviyeye alıp, tuşa basıp çektiğinizde tıpkı bir bağlamanın teline bir kez vurmuşsunuz da o titreşim hala devam ediyormuş havası verir.


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]


iii) Vibrato: Klavyede sese dalgalandırma efekti verdirir. Burada Depth, vibrasyonun derinliğini, Speed hızını, Delay ise gecikme zamanını belirler.

2) Registration/Performans (RGT) Formatı:

Klavye üzerinde doğrudan iki sesi karıştırıp çağırma, seslere direkt koma verebilme, doğrudan Style (ritim) çağırabilme görevlerini üstlenir, ses ya da seslere koma,midi,pedal, harmony echo, multi pad, ritim ve transpose gibi özelikleri atayabilirsiniz.
8’li gruplar (1 bank) olarak kaydedilir ve USB belleğinizin kapasitesi el verdiği kadar banklar oluşturup, saklayarak kullanabilirsiniz.
Registrationun en sık kullanılan yöntemi, Mixing Console menüsünde gerekli ayarlamaları yapılmış iki VCE sesin üst üste bindirilerek (karıştırılarak), özel durumlarda DEM tabiriyle ifade edilen klavyenin sol kısmına da(left/lower) ses atılan ve sürekli el altında tutulmak üzere hazırlanmış banklardır. Registration Memory özeliğinin en çok kullanılan yöntemi bu olduğu için, gerekli ayarlamaların ayrıntılarını bu yöntem üzerine açıklayacağım.


a) Registration Oluşturulması:

Registration oluşturmak ve bu oluşturulan dosyayı sorunsuz kullanmak için, registration özeliğine verilmiş bazı görevleri iptal etmemiz gereklidir. Bu işlemi yapmadığımız takdirde bank içindeki sesleri gezerken, gerek transpose, koma ayarları, gerekse ritimler değişeceğinden program esnasında sizi zora sokacaktır. Bunun önüne de FREEZE ile geçebiliriz.
Gerekli ayarlamaları yapmak için “Regist Sequence/Freeze” sayfasına girmemiz gerekmektedir.

Bu sayfaya giriş için, Direct Access ve ardından Freeze tuşuna basmalıyız.


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]Açılan menüde Freeze (kilitleme) gruplarından, resimde görüldüğü üzere,
Song, Style, Multi Pad, Tempo, Transpose ve Scale kutucuklarını işaretliyoruz.
Buradaki amaç, Registration banklarında sesten sese geçerken şarkı, ritim, multipad, tempo, transpose ve koma ayarlarının değişmesini önlemektir.


Boş bir bankı doldurmak için öncelikle ses seçimi yapılır. Klavye üzerinde kullanılan ilk ses Right1 ikincisi ise Rigth2 dır.


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]


Part seçim butonlarından öncelikle Right-1’e basarak istediğiniz bir sesi gerek fabrikasyon, gerekse user kategorisinden seçiniz. User kategorisinden seçmiş olduğunuz ses, hali hazırda Voice Set menüsünde işlenmiş bir ses olduğu için tekrardan efektlendirmeye gerek yoktur.
Şayet seçilen ses fabrikasyon bir ses ise ve bu sesin işlenmeye ihtiyacı varsa ya Voice Set menüsünden, (bkz: Or700’de Tek Ses Oluşturmak ve Voice Set Menüsü) ya da Mixing Console Panel Part menüsünden faydalanarak işleyebilirsiniz.

Right-1’in işlemleri tamamlandıktan sonra yine aynı işlemleri Right-2 için de yapınız. Seslerin efektlendirmeleri, volüme seviyeleri, oktav değeri ayarları bittikten sonra Registration Bank bölümünde MEMORY tuşuna ve ardından herhangi bank numarasına (1-2-3…..8) basarak, hazırladığınız sesi Registration Bankının herhangi bir sırasına kaydetmiş olursunuz.


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]


b) Hazırlanan Registration’un Kaydedilmesi:

Hazırlanan Registration Bankı’nı kaydetmek için;


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]


İsterseniz Regist Bank (+) (-) tuşlarına aynı anda basarak Reg Menüsüne girebilirsiniz


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]


Registration Bank menüsüne girdikten sonra, ekranın altındaki 6 (SAVE) tuşuna basarak hazırlamış olduğunuz Registration Bank’ını User ya da USB belleğinize kaydetmek üzere isim girme penceresi açılacaktır. Bu pencereden isimlendirmeyi yaptıktan sonra, 8 numaralı (OK) tuşuna basarak, hazırladığımız Registration dosyasını kaydetmiş oluruz.


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]


c) Registration Hafızanın Boşaltılması/Sıfırlanması:

Yeni Registration dosyası oluşturmak için, hazırda bulunan Registration bankını boşaltmanız gerekecektir.
Registration bankınızdaki bilgiyi boşaltmak için

• Orgunuzu kapatın
• Orgunuzu 5. oktavdaki tuşuna basılı tutarak açın
• Açılışta initializing regist backup yazıp akabinde ana ekranınız göründükten sonra, Registration hafızanız boşaltılmış olacaktır.


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...][Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]


Konuyla İlgili Notlar:

1) Registration’a kaydedilmiş sesleri kullanırken FREEZE ‘in aktif olmasına dikkat ediniz.
2) Registration seslerine isim vermek için Registration Bank Sayfasına giriniz, bankınızı seçiniz ve ardından 8 (EDIT) tuşuna basınız.
3) Kaydetmiş olduğunuz Registration Banklarını Regist Bank (+)(-) tuşlarıyla gezebilirsiniz.
4) Sınırsız sayıda Banklar kaydedebilirsiniz.
5) Registration Bank özeliğini çok amaçlı olarak kullanabilirsiniz.
6) İsim girme penceresinde bulunan CASE tuşu büyük/küçük harf girme, ICON tuşu ise kaydedilen dosyaya bir resim seçmenizi sağlar.

alıntıdır.