KEMAN CİLASI

Ahşabı dış etkilerden korumak amacıyla cila yapılmaktadır. Keman bir enstrüman olduğundan dolayı, onu dış etkilerden korumanın haricinde cilanın dayanıklılığı, esnekliği, netliği ve parlaklığı da sağlaması gereklidir.

Keman Cilası diğer enstrüman cilalarından farklı olarak tamamen organik maddelerden hazırlanır. Çok hafif bir kıvama sahip olan keman cilası keman üzerine 20 ila 70 arasında kat olarak uygulanmaktadır.

Cilada bazı değişmeyen elemanlar vardır, mesela çözücü olarak alkol kullanılır, yine istenen koruma için çeşitli reçine türleri(misal damla sakızı), renk verici madde olarak ağaç kabukları kullanılır.

Transparant cila, sarı cila ve renkli cila keman üzerine sırayla uygulanır. İlk kat sürülen transparant cila, özellikle üst kapakta 3 ila 5 kat kullanılmaktadır. Transparant cila, renkli cila uygulandığında renk dalgalanmaları oluşmasına engel olur. Transparant cila uygulanmadan renkli cila uygulanırsa, bu cila bazı kısımlarca hızlı bazı kısımlarca daha yavaş emilecek ve yüzeyde eşit olmayan bir renk oluşacaktır.

Cilalama her keman yapımcısına göre değişir.

Aşağıdaki resimlerde bir kemanın cilalanma aşamalarını sırasıyla görüyoruz:
Cilası Cilası Cilası Cilası Cilası Cilası
Cilası Cilası